Výcvikový obojek - praxe

Protože chováme československé vlčáky, psy s nádherným pohybem a s geny svobodných vlků, výcvikový obojek u nás v první řadě posloužil k tomu, že s nimi dnes mohu prakticky všude chodit na volno. Cesta k tomu vedla přes dva základní body:
Za prvé naučit psa při pohybu na volno spolehlivě reagovat na povel Stop! a za druhé ho naučit, že to, co po sobě nechali v přírodě lidé (říkám tomu Lidovci) se nejí a ani se v tom neválí - povel Nevšímej si toho!

Postupy, které zde popisuji, jsou mé vlastní zkušenosti s použitím obojků u československých vlčáků.

Stop! - zastavení psa

V praxi se mi nejvíce osvědčil trénink na povel Stop! Je jednodušší než přivolání a snadněji se učí. Používám jej na Ferryho a Emmy často. Nejčastěji, když jdeme po horách a oni se mi svým tempem příliš vzdálí. Nebo když se objeví jiný pes, kočka, běžec, cyklista, když dojdou na kraj silnice. Nepotřebuji, aby se ke mně vraceli, stačí, když se zastaví.
Neuposlechnutí zde zdánlivě není tak kritické. Zdánlivě proto, že většinou nehrozí žádné nebezpečí. Jen získají dojem, že se nic nestane, když budou pokračovat dále. 

Ale to by byla velká chyba, protože druhé použití - zastavení před nebo už během pronásledování zvěře vyžaduje 100% návyk poslechnout příkaz Stop! A v případě neuposlechnutí je již několik hrozeb. Od zaběhnutí psa až po jeho ohrožení na životě.
A právě malá nedůslednost v prvním případě by mohla znamenat, že pes nezíská potřebný návyk ani pro případ druhý.

Než začneme

Než použijeme výcvikový obojek, musí pes ovládat základní poslušnost na vodítku. V tomto případě povel Stop!. Trénujeme nejprve zastavení za chůze a  později v běhu. Pes jde u nohy a po vyřknutí povelu Stop! se zastavíme a tahem za vodítko zastavíme i psa. Trénuji psa tak, že při zastavení stojí, nesedá si. Zároveň, pokud pes nebyl zvyklý na elektronický výcvikový obojek, je nutné jej na něj zvyknout. Ideálně mu jej dávat vypnutý na akce, na které se těší. U nás to byly procházky a výlety. Dnes stačí vzít do ruky obojek a už se těší, že se jde ven. Vlčáci jsou chytří a rychle se učí, stačilo 14 dní..

Nastavení obojku

Důležité je správné nasazení obojku, kontakty se musí dotýkat kůže. Obojek utáhněte tak, aby jste pod něj dostali jeden prst. Kontakty by měly být na levé či pravé spodní straně krku. Pokud máte obojek s  detekcí správného nasazení , je to jednodušší.  Předem si vyzkoušíme vibraci či zvukový signál a sílu impulzu nastavíme na spodní části stupnice. Zde záleží na výrobci, jak je impuls silný. Nejlépe je později impuls přesněji nastavit v akci .

Kde cvičit

Výcvik s obojkem začněte v místě bez rušivých vlivů. Ideální je větší oplocený pozemek. Reakce psa na obojek jsou různé, je dobré, pokud jste při prvním použití v blízkosti psa a pes nemůže nikam utéci.

Postup výcviku

Základní postup je jednoduchý. Pes s prověšeným vodítkem jde u nohy. Povel Stop! - pes nereaguje - upozornění vibrací či zvukem a následuje pokyn vodítkem . Při prvním použití sledujte reakci psa. První použití vibrace je pro něho něco nového. Náš první obojek měl zvuk podobný čmelákovi a může se stát, že se pes lekne a bude se snažit utéct. Proto je důležité vodítko a psa oslovit, aby případně hledal ochranu u vás. Pokud pes reaguje - pochvala a dostane odměnu ... Důležité je, aby si pes spojit pokyn vodítkem s upozorněním z obojku. Jestliže pes reaguje vždy, a povel má již utvrzený, začněte výcvik bez vodítka.
Bez vodítka začínáme také chůzí u nohy. Stop! - reaguje - velká pochvala. Je důležité, aby si poslechnutí tohoto povelu spojil s něčím příjemným. Budeme chtít, aby reagoval i ve vypjaté situaci a dal nám přednost třeba před zajícem. Stop! - nereaguje - upozornění. Když nereaguje na upozornění - použiji místo vodítka impuls. Při prvním použití impulzu sledujte chování psa stejně jako při vibraci. Sílu impulzu upravíme podle reakce psa. Pokud nereaguje na impuls, nastavím vyšší a opakuji až do úrovně, kdy reaguje. Toto nastavení si pak nechám jako výchozí.
Základní posloupnost při neposlušnosti: povel - upozornění - trest

Rady z praxe

Ideální je začít s výcvikem u mladého psa. Většinou stačí vibrace. Impuls jsem použil snad jeden a to ještě velmi slabý. Je ale velmi důležité nejprve psa natrénovat na situace, které jsou běžné, zastavení za chůze, běhu a až poté začít s tréninkem náročnějších situací.
A hlavně - je jednodušší zastavit psa, když se rozmýšlí, že za zvěří poběží. Pokud už běží a nezastavuje, a v běžných situacích zastaví vždy, pak nezbývá, než použít trest. A také zde se vyplatí důslednost. Nemělo by se stát, že si řeknete, to už je moc a psa nezastavíte. Často na psa, na kterého běžně stačí stupeň 2 musíte použít stupeň 7. Některé ovladače mají jedno tlačítko, které slouží jako záchranná brzda a programuje se zvlášť. Slouží k zastavení psa v kritické situaci. Pokud takový ovladač máte, nastavte toto tlačítko minimálně o tři stupně více, než máte nastaveno běžně.
Pokud používám Stop!, vždy psy pochválím a z tohoto povelu je pouštím povelem Volno!. Často si je jen tak zastavím, abych jim jako zkontroloval obojek či dal pamlsek. A jestliže jsem je zastavil od zvěře a mají ještě adrenalin v krvi, trochu si s nimi zablbnu, házím jim pamlsky do vzduch, aby si lovecký pud vybili alespoň takto.
Stop! je dnes povel, který využívám nejčastěji. Na horách i doma. Kolem nás je hodně zvěře, cyklostezka, občas se tu objeví někdo se psem. Týdně s nimi na volno ujdu od 60 do 100km...

Nevšímej si toho!

Zde se pokoušíme naučit psa, aby nedělal to, co považuje za normální. A navíc chceme, aby to nedělal nikdy. To je základní rozdíl v přístupu proti výcviku Stop!. Platí ale jedno velmi důležité pravidlo. Musím si být 100% jistý, že žere, nebo se válí v čem nemá. Nesmím použít obojek v případě, že se pouze domnívám. Třeba pes jen čuchá.
Pokud se stane, že pes žere lidovce, tak psa neupozorňuji, ale hned trestám. A až poté řeknu Fuj! Trest musí mít spojen s tím, co našel, ne se mnou. Ferryho takto stačilo potrestat 2x, Emmy 4x a podobným věcem se vyhýbají.
Původně jsem měl postup obrácený, nejprve Fuj! a pokud nepřestal, tak impuls. Ale nevedlo to k cíli, protože čekal, až ho okřiknu. A pokud jsem si nevšiml, že k něčemu zaběhl, bylo pozdě. Takto ho už ani nemusím sledovat, trest si spojil přímo s lidovcem a vyhýbá se mu. Většinou...
Na trénink a utvrzení používáme procházku po loukách za stanovým táborem při pořádání metalového festivalu v našem městě. Ale vy si určitě najdete svá místa..
Je dobré je aktivně vyhledávat, výcvik je intenzivnější a nemusíte pak být tolik ve střehu při normální vycházce.

Československý vlčák

highslide